Potansiyel Sahaların Tespiti
• Potansiyel RES sahalarının tespiti ve incelenmesi
• Projeye arazi tahsisi için kira ve satın alma çalışmalarının yapılması
• Müşteri elektrik tüketiminin hesaplanması
• Kurulu güç hesabı
• Trafo kapasitesi ve mesafesinin belirlenmesi

Bölgedeki EDAŞ’tan Bağlantı İzni Alınması ve Proje Onay Dosyasının Hazırlanması
• Müracaat dosyalarının EDAŞ’a sunulması
• Çağrı mektubunun alınmasına müteakip gerekli izinlerin alınması ve TEDAŞ proje dosyasının hazırlanması
• Belediye ve il özel idaresi tarafından imar izni için gerekli müracaatların yapılarak iznin alınması
• ÇED kararı (ÇED olumlu-ÇED olumsuz ya da ÇED gerekli değildir)

Dağıtım Şirketinin İstediği İzin Ve Onaylar
• ÇED izni
• İmar izni
• Belediye ve il özel idare onayları
• Bağlantı anlaşması proje dosyasının hazırlanması
• Orman dosyasının hazırlanması

Uygun Türbin Seçimi ve Satın Alma Sözleşmesinin İmzalanması
• Rüzgâr enerji potansiyelinin belirlenmesi için rüzgâr hızı data temini ve analizi
• Gerek görülmesi durumunda rüzgâr ölçüm direği ve/veya LİDAR-SODAR ölçüm istasyonlarının kurulması
• Rüzgâr enerji potansiyeline bağlı olarak en uygun rüzgâr türbin seçimi
• Türbin firması ile sözleşme taslağının hazırlanması

Anahtar Teslim Proje Taahhüdü
• Elektrik, mekanik, inşaat uygulama ve detay projelerin hazırlanması ve taahhüdü
• Elektrik bağlantı projelerinin hazırlanması ve taahhüdü
• Yol projelerin hazırlanması ve taahhüdü

İşletme Ve Bakım Hizmetleri
• 3,6 ve 12 aylık bakım hizmetlerinin sunulması
• Elektrik faturalarının takibi ve faturalandırma hizmeti
• Uzaktan kontrol ile problem oluşması öncesinde gerekli önlemlerin alınması