Mühendislik Hizmetleri
• Güneş potansiyeli olan sahaların belirlenmesi ve gerekli teknik raporların hazırlanarak yıllık elektrik üretim hesaplamasının yapılması
• Jeolojik etütlerin yapılarak temel projelerinin hazırlanması
• Elektrik bağlantı projelerinin hazırlanması
• İnşaat projelerinin hazırlanması

Müşavirlik Hizmetleri
Müracaatların yapılması
• Gerekli izinlerin alınması
         · İmar izni alınması
         · ÇED kararı (ÇED olumlu-ÇED olumsuz ya da ÇED gerekli değildir)
         · Elektrik bağlantı izni alınması
• Sahada kontrolörlük hizmetleri ve tesisin devreye alınması

Taahhüt Hizmetleri
• Panellerin ithalatı ve proje sahasına nakliyesi
• Proje sahası inşaat işleri
• Güç trafosuna bağlantı işleri
• GES kurulumu ve devreye alınması

Teknik Servis Ve Hizmetlerimiz
• 2,5 ve 10 yıl süreli yıllık bakım-onarım ve servis hizmetleri
• Enerji satışının başlamasından sonra faturalandırma hizmetleri