Güneş Ölçüm İstasyonu Dikimi Ve Veri Kontrolü
• Ölçüm istasyonu konfigürasyonunun belirlenmesi
• Ölçüm istasyonu kurulumu
• Ölçüm istasyonu bakım ve kontrolü
• Ölçüm verilerinin MGM’ ye iletimi ve eksik verilerin tamamlanması
• Veri kontrolü ve analizi

GES Projelerinde Danışmanlık Hizmeti
• Panel, ekipman ve konstrüksiyon satın alma sözleşmelerinin teknik açıdan değerlendirilmesi
• İşletme ve bakım sözleşmesinin teknik açıdan değerlendirilmesi
• Cezai koşulların uygulama esaslarının belirlenmesi
• Güneş paneli ‘teknik uygunluk’ onay sorumluluğunun belirlenmesi

Proje İzin ve Onaylarının Alınması
• ÇED kararı (ÇED olumlu-ÇED olumsuz ya da ÇED gerekli değildir)
• İmar izni
• Belediye ve il özel idare onayları
• Bağlantı anlaşması proje dosyasının hazırlanması
• Orman dosyasının hazırlanması

Montaj Aşaması Kontrolörlük Ve Süpervizörlük Hizmeti
• Elektrik, inşaat ve mekanik projelerinin hazırlanması ve dosyalarının onaylatılması
• Montaj aşamasındaki çalışmaların projelere uygun yapıldığının kontrolü ve gerekli analiz ve raporların hazırlanması

Devreye Almak için Gerekli Kontrollerin Yapılması
• GES kurulumu aşamasında gerekli tetkiklerin ve incelemelerin yapılarak devir protokollerinin süpervizörler tarafından imzalanması
• GES projesinin Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçici ve kesin kabul işlemleri için sahada süpervizörlük hizmetleri ve gerekli raporların hazırlanması


İşletme Aşamasında Monitörleme Hizmeti

• Anlık bağlantı kontrolü ve monitörleme
• Alarm loglarının indirilmesi ve analizi
• Üretim verilerinin indirilmesi ve değerlendirilmesi
• İşletme loglarının indirilmesi
• Aylık ve dönemsel raporlamalar

Faturalandırma Ve Operasyonel Hizmet Sunumu
• Gün öncesi elektrik üretim analizi
• Gün öncesi saatlik elektrik fiyat analizi
• Gün öncesi elektrik satış fiyatı taleplerinin bildirilmesi
• Aylık faturaların organizasyonu