Mühendislik Hizmetleri
• Rüzgâr potansiyeli olan sahaların belirlenmesi ve gerekli teknik raporların hazırlanarak yıllık elektrik üretim hesaplamasının yapılması
• Jeolojik etütlerin yapılarak temel projelerinin hazırlanması
• Elektrik bağlantı projelerinin hazırlanması
• İnşaat projelerinin hazırlanması

Müşavirlik Hizmetleri
• Müracaatların yapılması
• Gerekli izinlerin alınması
• İmar izni alınması
          · ÇED kararı (ÇED olumlu-ÇED olumsuz ya da ÇED gerekli değildir)
          · Elektrik bağlantı izni alınması
• Sahada kontrolörlük hizmetleri ve tesisin devreye alınması

Taahhüt Hizmetleri
• Türbinlerin ithalatı ve proje sahasına nakliyesi
• Proje sahası inşaat işleri
• Güç trafosuna bağlantı işleri
• Rüzgâr türbini kurulumu ve devreye alınması

Teknik Servis ve Hizmetlerimiz

• 2,5 ve 10 yıl süreli yıllık bakım-onarım ve servis hizmetleri
• Rüzgâr türbini anlık olarak uzaktan kontrol ve üretim takibi
• Enerji satışının başlamasından sonra faturalandırma hizmetleri

Proje Yürütme Hizmet Aşamaları
Ön kurulum servisleri
• Saha değerlendirme
• Haritalar
• Elektrik şebekesi
• Rüzgâr ölçüm hizmetleri
• Rüzgâr verilerinin değerlendirilmesi
• Finansman
• Raporlama
• Jeolojik etüt

Kurulum servisleri
• Nakliye
• İnşaat ve elektrik işleri
• Jeolojik etüt ve harita çalışmaları
• Kurulum hizmetleri
• Devreye alma

Satış sonrası servisler
• İşletme, bakım ve servis hizmetleri
• Uzaktan izleme hizmetleri
• Faturalandırma hizmetleri