İş Paketi 1: Proje geliştirme
Yatırım yapılacak proje alternatiflerinin bulunması fizibilite raporlarının hazırlanması
Finansman modelleri geliştirilmesi
Kredi kuruluşları ile görüşmelerin yürütülmesi
Lisans ve arazinin devri ile ilgili hukuksal sürecin takibi, devir vs sözleşmelerin hazırlanması

İş Paketi 2: Tasarım Yönetimi ve İhale
Proje için statik ve elektik projeleri başta olmak üzere tüm projelerin kredi kuruluşlarının teknik spesifikasyon ve malzeme listelerine uygun hazırlanması
Projelerin yerel mevzuata uyumunun kontrolü
Teknik spesifikasyonların detaylandırılması, Bill of Quantities (metraj, keşif) vs tüm ihale dökümanlarının hazırlanması
İhale sürecinin (yapım ihalesi) kredi kuruluşlarının kurallarına (Dünya Bankası normları vs) uygun yönetilmesi, dokümantasyonu ve no objection alınması

İş Paketi 3: Sözleşme İdaresi ve Saha Kontrolü (İnşaat yönetimi)
İhaleyi kazanan yüklenici ile sözleşmenin yapılması
İşveren (yatırımcı) adına sözleşmenin yürütülmesi (hakedişler, claimler, yazışmalar vs)
Sahada üretimin kontrolü ve süpervizyonu
Geçici, kesin kabul ve devreye alma süreçlerinin işveren adına yönetimi