İnşaat firmalarına;

Proje Yönetimi,
Sözleşme Yönetimi,
FIDIC,
Hak Talebi Yönetimi,

eğitimleri düzenlemekteyiz.