RES
Enerji Değerlendirme Analizi ve Finanse Edilebilir (Bankable) Raporlama
İngiliz ortağımız Wind Prospect Group ile ortak çalışarak finans kuruluşları tarafından kabul gören rüzgâr enerji santrallerinin enerji değerlendirme analizi raporları hazırlanmaktadır. Rapor aşağıdaki konuları kapsar:
• Rüzgâr enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
• Rüzgâr türbinlerine göre elektrik üretim analizi
• Micrositing çalışması
• P50, P75, P90 hesaplamaları
• Belirsizlik analizi
• CFD çalışması (gerek görülürse)
• Pürüzlülük analizi çalışmaları

Yatırım Değerlendirme ve Finansal Fizibilite Modellemesi
• Yatırım maliyeti çalışması analizi
• Nakit akışı analizi
• Özsermaye –kredi geri ödeme analizi
• İçkarlılık oranı hesaplamaları
• Alternatif senaryo analizleri
• Net bugünkü değer hesaplamaları (NPV)

Finansör Kuruluşlara Kontrolörlük Hizmetleri
• RES projelerinin yatırım ve işletme maliyetlerinin piyasa koşullarına uygunluğunun tespiti
• RES projesi; inşaat döneminde inşaat mekanik ve elektrik proje ilerlemelerinin takibi ve raporlanması
• RES projesi; çevresel etki değerlendirmesi onay takibi ve gerekli çalışmaların yapıldığının kontrolü ve raporlanması
• Yatırım harcamalarının kontrolü ve raporlanması
• Özsermaye kredi oran takibi
• Kredi paketi kullanımının raporlanması
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının raporlanması
• Gerekli olan yerel ve diğer izinlerin alındığının kontrolü
GES
Finans Kuruluşlarına
Enerji Değerlendirme Analizi ve Finanse Edilebilir (Bankable) Raporlama
Solar Prospect firması ile finans kuruluşları tarafından kabul gören güneş enerji santrallerinin enerji değerlendirme analizi raporları hazırlamaktadır.
Rapor aşağıdaki konuları kapsar:
• Güneş enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesi
• Solar panellere göre elektrik üretim analizi

Yatırım Değerlendirme ve Finansal Fizibilite Modellemesi
• Yatırım maliyeti çalışması analizi
• Nakit akışı analizi
• Özsermaye –kredi geri ödeme analizi
• İçkarlılık oranı hesaplamaları
• Net bugünkü değer hesaplamaları (NPV)
• Alternatif senaryo analizleri

Finansör Kuruluşlara Kontrolörlük Hizmetleri
• Ges projelerinin yatırım ve işletme maliyetlerinin piyasa koşullarına uygunluğunun tespiti
• Ges projesi; inşaat döneminde inşaat mekanik ve elektrik proje ilerlemelerinin takibi ve raporlanması
• Ges projesi; çevresel etki değerlendirmesi onay takibi ve gerekli çalışmaların yapıldığının kontrolü ve raporlanması
• Yatırım harcamalarının kontrolü ve raporlanması
• Özsermaye kredi oran takibi
• paketi kullanımının raporlanması
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının raporlanması
• Gerekli olan yerel ve diğer izinlerin alındığının kontrolü