Mühendislik ve Projelendirme
Özellikle Güneş ve Rüzgar Enerji Santrali projeleri başta olmak üzere, enerji projeleri için verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

- Malzeme ve ekipman seçimine göre enerji üretim analizinin yapılması
- Proje çalışmaları
o Proje arazisi mülkiyet bilgi ve koordinatlarının belirlenmesi ve halihazır haritaların hazırlanıp onaylatılması
o Jeolojik, Zemin ve Topografik çalışmalar ve raporları
o Elektrik şebekesine bağlantı projelerinin hazırlanması ve onayı
o Tek hat projelerinin hazırlanması
o Tesislerin elektrik, mekanik ve statik projelerinin hazırlanması ve onaylanması
o Yetkili Kurumların standartlarına göre projelerin hazırlanması ve onaylanması
- Proje yönetimi ve planlaması
- Projelerin yerel mevzuata uyumunun kontrolü
- Teknik spesifikasyonların detaylandırılması, Bill of Quantities (metraj, keşif) vs. tüm ihale dokümanlarının hazırlanması
- Sahada üretimin kontrolü ve süpervizörlük çalışmaları
- Geçici, kesin kabul ve devreye alma süreçlerinin işveren adına yönetimi