Danışmanlık Şirket Birleşme ve Devir Alma
• Yenilenebilir Enerji projeleri için Yatırımcı Mühendislik Hizmeti (Owner’s Engineering Service) ve Finansal Kuruluşlara Mühendislik Kontrolörlük Hizmeti (Lender’s Engineering Service)
• Malzeme ve ekipman satın alma sözleşmeleri, işletme ve bakım sözleşmelerinin incelenmesi, risk analizi çalışmalarının tamamlanması, enerji satın alma sözleşmelerinin incelenmesi ve uluslararası standartlara göre yorumlanması
• Şirket birleşme ve devir alma (M&A) hizmetleri
o Finansal, Mali ve Hukuki verilerin toplanması ve veri odasında yatırımcıların incelemesine sunulması
o Yatırımcı soru cevaplarının yönetimi
o Teknik projelerin saha uygulamaları ile kontrolü
• İhale/ Yatırım öncesi teknik ve finansal çalışmaların yapılması, hassasiyet ve risk analizi çalışmaları tamamlanması. Bu çalışmalar aşağıdakileri kapsar:
o Yatırım maliyeti çalışması analizi
o Nakit akışı analizi
o Öz sermaye - kredi geri ödeme analizi
o İç karlılık oranı hesaplamaları
o Net bugünkü değer hesaplamaları (NPV)
o Alternatif senaryo analizleri
• Finansal Kuruluşlar tarafından kabul gören Enerji Üretim Hesaplama Raporunun hazırlanması (Bankable Energy Yield Assessment Report)
• Montaj aşamasındaki çalışmaların, projelere uygun yapıldığının kontrolü ve gerekli analiz ve raporların hazırlanması
• Tesis kurulumu aşamasında gerekli tetkiklerin ve incelemelerin yapılarak tesis devir protokollerinin süpervizörler tarafından imzalanması
• Enerji üretim tesisinin yetkili kuruluşlar tarafından geçici ve kesin kabul işlemleri için sahada süpervizörlük hizmetleri ve gerekli raporların hazırlanması